Het huurgarantiefonds moet met de correcte middelen en op de correcte manier ingevoerd worden. Er is hieromtrent nog veel onduidelijkheid. Katrien ondervraagt de minister ... - 17/01/2019

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1294594/verslag/1296101