PERSBERICHT: Kandidatuur Katrien Partyka voorzitter CD&V

16/10/2019

De Vlaamse christendemocratie is een sterk merk, maar ze heeft nood aan een hedendaags en duidelijk recept met ambitie en daadkracht. Als kandidaat-voorzitter wil ik met een open vizier en samen met een hechte ploeg hier een offensieve invulling aan geven.

Onze sterke lokale verankering dichtbij de mensen is een unieke troef die we moeten koesteren. Onze lokale mandatarissen doen elke dag met vuur en passie aan politiek om een warme en veilige samenleving te creëren. Ze voelen de polsslag van onze samenleving. Dit is ons DNA. CD&V moet deze troef volop uitspelen en zich positioneren als de partij die van onderuit werkt, de maatschappelijke problemen aanvoelt én aanpakt. Onze mandatarissen staan midden de mensen.

Te veel Vlamingen staan onverschillig tegenover onze partij. Dat moet veranderen. De thema’s waar de mensen van wakker liggen moeten we ons opnieuw toe-eigenen. Hiervoor moeten we heldere oplossingen aandragen die we op een offensieve manier communiceren. We mogen niet de oude machtspartij zijn die geen keuzes durft te maken, maar we moeten een partij zijn met een duidelijke identiteit. We moeten onze structuren en communicatiestijl aanpassen aan de snelheid en uitdagingen van de huidige samenleving.

Als burgemeester van een provinciale stad (Tienen) in een landelijke omgeving (Hageland) wil ik de valse tegenstelling tussen stad en platteland overstijgen. We mogen ons niet terugtrekken in het een of het ander. Ons verbindend verhaal is een sterk verhaal zowel in de stad als op het platteland.

Onze partij telt ontzettend veel sterke figuren en talenten, maar we moeten onze partij ook aantrekkelijk maken voor nieuwe mensen, jong en oud. Als voorzitter wil ik een spelverdeler en coach zijn om iedereen volop zijn rol te laten spelen.