#zijmaakthetverschil - 30/10/2019

Het is tijd om de rug te rechten. De voorbije maanden waren niet gemakkelijk, maar vandaag kunnen we er samen voor kiezen die periode achter ons te laten. In een tijd waarin polariserende krachten onzekerheid uitbuiten, vind ik het belangrijk dat mijn kinderen opgroeien in een samenleving die zekerheid biedt. Onze Vlaamse christendemocratie moet die houvast bieden. CD&V moet terug een sterk merk worden dat we fier uitdragen. Onder dat project wil ik als spelverdeler mijn schouders zetten.

 

Een duidelijker profiel voor onze partij

De kiezer moet weten waar wij voor staan. Er moeten thema’s op ons kleven.

  • CD&V moet terug dé partij worden die de richting aangeeft om het evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd te bewaken en die het psychisch welzijn van jong en oud ter harte neemt.
  • We schuiven een kordate aanpak van overlast en onveiligheid naar voor.
  • Identiteit is een kernthema in onze veranderende samenleving. We bieden een helder antwoord in discussies rond samenleven op basis van onze waarden en normen.

 

Onze lokale sterkte spelen we volop uit.

De heldere en kordate stijl die ons op het lokale niveau sterk maakt, moet ook de onze zijn in de nationale politiek.

  • Via een online klankbordgroep van burgemeesters en schepenen toetsen we af of onze standpunten ‘toogproof’ zijn.
  • Ik wil een heldere en offensievere communicatie. Zeggen waar het op staat is al jarenlang mijn leidraad.
  • Als burgemeester van een provinciale stad (Tienen) in een landelijke omgeving (Hageland) wil ik de valse tegenstelling tussen stad en platteland overstijgen. Inwoners van stad en platteland liggen wakker van dezelfde problemen. Bestuurders van beide brengen we proactief samen rond dossiers waar mogelijk tegengestelde belangen zijn

 

Ik wil een betrokken ledenpartij

Onze leden zijn onze sterkste ambassadeurs op het terrein. Bezorgdheden vanuit onze basis zijn prioritair. Standpunten bepalen we dan ook samen.

  • Vragen van leden aan partij en ministers krijgen snel een antwoord. Als lid kan je via een ‘hulplijn’ en wekelijks chatuurtje bij ons terecht voor je vragen.
  • Ampersand wordt meer een magazine, minder een ‘Brusselse’ nieuwsbrief. 

 

Met deze drie werkpunten wil ik vanaf dag één aan de slag gaan om voor CD&V, voor u, het verschil te maken. Ik hoop op uw steun te mogen rekenen.