CRIMINALITEITSCIJFERS POLITIEZONE TIENEN-HOEGAARDEN KENNEN POSITIEVE EVOLUTIE - 22/05/2018

 
Het aantal inbraken in de politiezone Tienen-Hoegaarden is de voorbije vier maanden met bijna de helft gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat is één van de opmerkelijke conclusies van de veiligheidsraad. Daarnaast is ook een daling van het aantal verkeersongevallen met letsel en fietsdiefstallen waar te nemen.


De politiezone Tienen-Hoegaarden maakte tijdens het halfjaarlijks overleg van de veiligheidsraad een balans op van de criminaliteitscijfers van 2017 en vergeleek deze waar mogelijk met de resultaten tijdens de eerste vier maanden van dit jaar. Uit de cijfers blijkt dat er in 2018 een licht positieve tendens is waar te nemen inzake het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel. In 2017 gebeurden nog 81 dergelijke ongevallen, in de eerste vier maanden van 2018 waren dat er slechts 21. Op een totaliteit van 524 ongevallen in 2017 werd er 83 keer vluchtmisdrijf gepleegd.


De lokale recherche heeft heel wat inspanningen geleverd betreffende het opdoeken van cannabisplantages. Vorig jaar werden er 5 locaties ontdekt, goed voor 4.400 planten, 3,5 kilogram geoogste cannabis en twee plantages in ontmanteling. In het kader van de globale drugsproblematiek werden er 26 personen gerechtelijk aangehouden en voor de onderzoeksrechter geleid.


Samen met haar partners, heeft de lokale politie ook sterk ingezet op het bestrijden van de fietsdiefstallenplaag. Dit leidde tot de aanhouding van een Algerijnse man die voor 20 feiten correctioneel veroordeeld werd. Het aantal fietsdiefstallen is sindsdien sterk afgenomen …


Terwijl er in 2017 nog 267 keer werd ingebroken, waarbij het in 97 gevallen bij een poging bleef, is het aantal inbraken in de eerste vier maanden van dit jaar beperkt gebleven tot 39 (waarvan 19 pogingen). Dit is een opmerkelijke daling van 48 % en, op twee politiezones na, het laagste aantal van heel het gerechtelijk arrondissement. Het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen of de ANPR-camera’s, die eind 2017 op de invalswegen naar Tienen en Hoegaarden geplaatst werden, mee aan de basis liggen van deze positieve resultaten. Zeker is wel dat dankzij deze camera’s alvast een aantal feiten opgehelderd konden worden.