REGIONAAL LOKET KINDEROPVANG MAAKT ZOEKTOCHT NAAR KINDEROPVANG EENVOUDIGER - 06/05/2018
De stad Tienen neemt i.s.m. Interleuven de uitbouw van een regionaal loket kinderopvang voor haar rekening. Dit loket wordt een informatie- en ondersteuningspunt waar ouders die op zoek zijn naar kinderopvang terechtkunnen.


Tienen werd samen met Tielt-Winge en Herent geselecteerd als pilootgemeente voor het opstarten van een regionaal loket kinderopvang. Dit loket zal uitgebouwd worden in samenwerking met zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties en initiatieven in de regio Tienen. Interleuven zorgt voor de coördinatie. Door deze intergemeentelijke samenwerking is er één digitaal loket voor een zo ruim mogelijke regio.


“Bedoeling van een regionaal loket kinderopvang is de zoektocht naar een opvangplaats te vereenvoudigen”, licht schepen van kinderopvang Bram Delvaux toe. “Het loket fungeert als een centraal aanspreekpunt voor aanvragen voor kinderopvang. Wachtlijsten bij individuele voorzieningen, ouders die zich voor meerdere wachtlijsten inschrijven en gezinnen die nergens geregistreerd geraken, zijn hiermee verleden tijd. De deelnemende kinderopvangorganisaties werken samen om ouders zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen bij hun zoektocht naar kinderopvang. Hierdoor wordt de toegang tot kinderopvang
laagdrempelig gehouden, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.”


Eens het regionaal loket in werking, zullen ouders zich online kunnen inschrijven. Wie niet over een pc beschikt, kan zich aanmelden aan een fysiek bemand loket. Na het doorgeven van de nodige gegevens en voorkeur voor opvanginitiatieven, worden ze op een wachtlijst geplaatst en krijgen ze bericht of er plaats is bij de opvang van hun keuze. Is dit niet het geval, dan wordt er een alternatieve opvangplaats voorgesteld. De ouders beslissen zelf of ze al dan niet willen ingaan op het alternatieve voorstel. De centrale registratie van de opvangaanvragen geeft het stadsbestuur een goed zicht op de werkelijke vraag naar kinderopvang. Hierdoor kunnen duidelijke cijfers over de nood en eventuele tekorten aan kinderopvang voorgelegd worden, met het oog op eventuele extra maatregelen.

Verwacht wordt dat er met het project gestart kan worden na de zomervakantie.