VERKEERSMAATREGELEN N.A.V. HERSTELLINGSWERKEN STATIONSPLEIN - 15/03/2018


Vanaf maandag 19 maart ’18 worden er herstellingswerken uitgevoerd aan de rijweg op het Stationsplein. Hierdoor wordt het Stationsplein tot vermoedelijk half april verkeers- en parkeervrij. De werken werden aansluitend en deels gelijktijdig met de heraanleg van de Vierde Lansierslaan gepland, om de verkeershinder in de stationsomgeving in de tijd te beperken.


De herstellingswerken aan het Stationsplein zijn nodig om spoorvorming en wegverzakkingen te herstellen. Bij de werken zal de klinkerverharding van de rijweg opgebroken en vervangen worden door een nieuwe asfaltverharding met klinkermotief. De werken zullen aanvangen op maandag 19 maart '18 en vermoedelijk, mits gunstige weersomstandigheden, half april afgerond worden.


Om de werken veilig te laten verlopen, worden er tijdens deze periode een aantal verkeersmaatregelen genomen:
• het Stationsplein wordt volledig verkeers- en parkeervrij;
• in de Zijdelingsestraat wordt vanaf de in- en uitrit van warenhuis Colruyt tot aan de Spikdorenstraat eenrichtingsverkeer richting station van kracht. In dit gedeelte geldt ook een parkeerverbod en worden de tijdelijke bushaltes van De Lijn en TEC voorzien. Alle bussen zullen via de Spikdorenstraat wegrijden richting Leuvenselaan. De haltes ter hoogte van het station worden niet meer bediend;
• in de Zijdelingsestraat wordt tussen de Spikdorenstraat en het Stationsplein bewonersparkeren toegelaten met een bewonersparkeerkaart geldig in deze zone. Hier worden ook tijdelijke haltes voor de taxi's aangeduid;
• de Spikdorenstraat dient als ontsluitingsweg voor het verkeer van de Zijdelingsestraat en in beide rijrichtingen als fietsomleiding. Daarom geldt in deze straat een parkeerverbod. Omdat de Ijzerenwegstraat doodlopend wordt, worden bijkomend volgende maatregelen genomen:
• in de Ijzerenwegstraat wordt tussen de Steenwegstraat en het Stationsplein tweerichtingsverkeer van kracht zodat deze straat bereikbaar blijft voor de bewoners;
• in de Steenwegstraat wordt tussen de Avendorenstraat en de Sint-Martinusstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd richting Sint-Martinusstraat;
• in de Sint-Martinusstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting Verlatstraat.


Omdat ook de Vierde Lansierslaan nog afgesloten blijft voor het verkeer, is het Stationsplein tijdelijk onbereikbaar en zijn er ook wijzigingen aan de dienstregelingen van De Lijn en TEC. Zo worden voor sommige lijnen ook de haltes op de Grote Markt en Goossensvest niet bediend. Meer info hierover kan men terugvinden op www.delijn.be en www.infotec.be.