1.000 BOMEN VOOR DE TIENENAAR - 28/02/2018


Dit voorjaar wordt er gestart met de aanplant van het stadsbos. Op een perceel grond gelegen langs de Getestraat zullen het OCMW Tienen en de stad, samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, 1.000 bomen aanplanten. De inwoners worden uitgenodigd om een handje toe te steken tijdens een plantdag op zaterdag 10 maart ’18.


Het OCMW Tienen kocht recent drie percelen grond langs de Getestraat, goed voor een totale oppervlakte van 1,2 ha. De gronden sluiten aan op de reeds beboste terreinen van het OCMW en gronden die voornamelijk eigendom zijn van de VMM en ingericht zijn als hondenweide, overstromingsbekken en wandelzone. “Met de betrokken partners zijn we momenteel een gezamenlijke beheersvisie aan het uitwerken”, vertelt schepen van leefmilieu Tom Roovers. “Zo kan er op het einde van de rit voor het volledige gebied van de Getestraat tot aan de rotonde op de Invalsweg een stuk natuur gerealiseerd worden van om en bij de 8 hectare.”


Dit voorjaar wordt er gestart met de aanplant van het stadsbos. Op twee van de drie aangekochte percelen zullen er 1.000 bomen aangeplant worden. Het wordt een mix van streekeigen groen: zomereik, wintereik, tamme kastanje, boskers, haagbeuk en veldesdoorn. “Concreet organiseren we 2 plantmomenten i.s.m. het Regionaal Landschap Zuid-Hageland”, licht OCMWvoorzitter Bram Delvaux toe. “Op vrijdag 9 maart ’18 zullen de leerlingen van het vierde leerjaar van de Tiense scholen 300 boompjes voor hun rekening nemen. Deze plantdag wordt gecombineerd met een ‘beversafari’. Op zaterdag 10 maart ‘18 nodigen we de inwoners van Tienen uit om van 14.00 tot 16.00 uur een handje toe te steken bij het aanplanten van de resterende 700 bomen.”


Het stadsbos zal een groene bufferzone vormen tussen de ring en het bewoonde stadsgedeelte. Naast een natuureducatieve functie, zal het ook een recreatieve meerwaarde bieden. Het wordt een nieuwe groene plek waar de inwoners met hun gezin kunnen vertoeven, gaan wandelen en de hond uitlaten.