TIENEN HOUDT GROTE LENTESCHOONMAAK - 10/03/2018


Op zaterdag 17 maart ‘18
Niemand wil in een vuile straat wonen of in een park vol zwerfvuil picknicken. Je afval in een vuilnisbak werpen kost
geen moeite, maar blijkt toch voor veel mensen letterlijk een stap te ver. Op zaterdag 17 maart '18 organiseert de stad Tienen daarom een 'Grote Lenteschoonmaak'. Om iedereen te sensibiliseren, en natuurlijk om onze stad proper de lente te
laten ingaan. Alle inwoners en verenigingen kunnen meehelpen door zelf een stukje stad voor hun rekening te nemen.
Zwerfvuil is klein afval dat we nonchalant of zonder er bij stil te staan weggooien. Op straat, in de berm of in een park.


Sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes … Al die vele stukjes zwerfvuil samen,
maken dat straten en buurten vuil ogen. Je afval in de vuilnisbak gooien, doe je dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor alle
andere mensen in je buurt. Een propere buurt is prettiger voor iedereen. ‘Mooimakers’ is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil. Het is een samenwerking van OVAM, Fost Plus en de lokale overheden. De stad Tienen schaart zich achter de campagne en dat gebeurt o.m. met de organisatie van een 'Grote Lenteschoonmaak' op zaterdag 17 maart '18. Bedoeling is het volledige grondgebied zwerfvuilvrij te maken op één dag tijd.


Wie een handje wil toesteken bij deze lenteschoonmaak kan zich t/m maandag 12 maart ‘18 inschrijven via
www.tienen.be/inschrijving-lenteschoonmaak of bij de dienst leefmilieu in het stadhuis (tel 016 80 57 92,
leefmilieu@tienen.be). Men mag zelf het plein, de straat, het fiets- of wandelpad kiezen waar men aan de slag
wil gaan. Enige voorwaarde is dat het om openbaar domein gaat. De stad krijgt van OVAM en EcoWerf de
nodige materiële ondersteuning met fluojasjes, vuilniszakken, grijptangen en handschoenen voor de
opruimers.


Het afval wordt dit jaar verzameld op de Grote Markt, waar het opgehaald zal worden door de technische
dienst van de stad Tienen. Als bedankje worden alle helpers uitgenodigd voor een afsluitmoment met een
hapje en een drankje.
Vorig jaar namen meer dan 180 mensen deel aan de actie. Dit jaar gaan we voor meer!