Tienen heeft nog geen concreet beleidsplan, wel vier beleidsthema’s

Het Laatste Nieuws/Brabant-Hageland - 27 Apr. 2019

De nieuwe coalitie is bijna vijf maanden aan de slag en is eigenlijk een verderzetting van de vorige meerderheid. Verwacht werd dan ook dat er vandaag tijdens een persconferentie een beleidsplan voor de komende jaren uit de doeken zou gedaan worden. Maar het bleef bij de voorstelling van vier de beleidsthema’s: wonen en beleven, stad van de toekomst, kansen voor iedereen en wendbare organisatie. “Het mission statement luidt: we willen een stad (co)creëren waar alle Tienenaars gelijkwaardig zijn en optimale kansen krijgen, waar wonen en (be)leven in Tienen bijdraagt aan het geluk van al onze inwoners”, aldus burgemeester Katrien Partyka.

Tijd nemen

Het blijft dus voorlopig allemaal nogal vaag. Ook wat het financiële luik betreft, is er nog geen plaatje gemaakt. “Het is belangrijk om niet meteen in concrete acties te vliegen”, benadrukt burgemeester Partyka. “We willen onze tijd nemen in dit planningsjaar. Het is makkelijk om vandaag vanuit de coalitie met een beleidsplan naar buiten te komen, maar wij willen naar een gedragen visie voor de komende jaren gaan. Daarbij is participatie van inwoners, administratie en gemeenteraadsleden, kortom van de Tienenaar, uiteraard onontbeerlijk.”

De stad neemt nu een extern expertisebureau onder de arm om de Tienenaar te bevragen over de beleidsthema’s.

”We hopen in september te kunnen landen”, aldus burgemeester Partyka.

”Vanaf dan kunnen er concrete doelstellingen vastgelegd worden.” (VDT)

 

Stadsbestuur wil zo breed mogelijk gedragen beleidsplan uitstippelen

Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland - 27 Apr. 2019

Concrete maatregelen heeft het nieuwe bestuur van Tienen nog niet, maar vier beleidsthema’s zijn er al wel. Daarmee wil ze samen met de inbreng van onder meer de Tienenaars, gemeenteraad en eigen administratie komen tot een breed gedragen beleidsplan.

Voor het meerjarenplan 2021-2026 wil de Tiense coalitie tussen CD&V, N-VA, Open VLD en Groen dat het zo breed als mogelijk gedragen wordt. Vrijdagochtend stelde het voltallige stadsbestuur samen met de algemeen directeur de vier thema’s voor die de basis zullen vormen.

“We hebben volop gebrainstormd tijdens een aantal sessies met een 50-tal medewerkers van onze administratie”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Samen met de input van het schepencollege zijn we dan gekomen tot vier beleidsthema’s: wonen en (be)leven, stad van de toekomst, wendbare organisatie en kansen voor iedereen. Die worden dan nog eens onderverdeeld in achttien beleidsdoelstellingen zoals het verduurzamen van het patrimonium, het verder digitaliseren van de organisatie, een sterk mobiliteitsbeleid uittekenen en kansen creëren voor alle lagen van de bevolking.”

“Deze doelstellingen zullen de basis vormen van concrete acties waarbij we allemaal gaan ‘Tienen-en’, vertrekkend vanuit onze mission statement”, gaat Katrien Partyka verder. “Zo willen we helpen waar het kan, maar tegelijk ook zuurstof geven aan alle individuele Tienenaars en organisaties zodat ze zich zoveel als mogelijk ontplooien.”

Traag maar zeker

Dat wil het bestuur niet alleen doen en ze doet dus beroep op iedereen die Tienen een warm hart toedraagt. “In een volgende fase willen we de beleidsdoelstellingen terugkoppelen naar de belangrijkste stakeholders zoals de gemeenteraad, verenigingen en bedrijven”, aldus Katrien Partyka. “Zo kunnen we daarna met die doelstellingen naar de inwoners toestappen. Zo willen we bij de Tienenaars aftoetsen welke thema’s zij belangrijk vinden. We willen weten waar de inwoner van wakker ligt. Uiteraard is hier ruimte voor ideeën. Dit volledige proces zal tegen half september afgerond worden.”

Het volledige proces is een zaak van lange adem, maar dat blijkt geen slechte zaak. “We willen een zo breed mogelijk gedragen beleid uitstippelen”, gaat Katrien Partyka verder. “En dat kost nu eenmaal wat meer tijd. Overigens is 2019 een overgangsjaar voor de nieuwe besturen, dus willen we gebruikmaken van die tijd.”

Daarnaast moet ook het financiële plaatje van het verhaal kloppen. “We gaan simultaan de financiële kant van de zaken opmaken”, stelt schepen van Financiën Bram Delvaux (Open VLD).

Michiel Munten