Tienen - Tienen verdient beter!

16-12-2014

TIENEN VERDIENT BETER! - 16/12/2014

 

In 2012 is de CD&V met een ambitieus programma naar de kiezer gestapt, en onze kiezer heeft ons de opdracht gegeven om dit uit te voeren. We waren van mening dat we dit het best deden met de SP.A. omdat we in een coalitie met de twee grootste partijen het meeste zouden kunnen betekenen voor de stad. Wij deden dit met de duidelijke afspraak om Tienen een modern en efficiënt bestuur te geven. 

We trokken aan een ambitieuze meerjarenplanning en we hebben de afgelopen jaren in het schepencollege met onze 3 CD&V schepenen hard gewerkt om ze uit te voeren.

Maar sinds enige tijd merken we dat de meeste SP.A-ers in het college deze inspanningen vooral van op de zijlijn, misschien zelfs met een sceptische blik, bekeken.   

Onze coalitiepartner heeft nooit de intentie gehad om de visienota uit te voeren. Ik heb daar maar twee woorden voor. 

 

Schuldig verzuim. 

Deze coalitie zit op een dood spoor: er is een flagrant gebrek aan leiderschap en een duidelijk gebrek aan steun en wil voor de uitvoering van de besliste doelstellingen.

Transparante communicatie en participatie van inwoners zijn kenmerken van een modern beleid. Hiervan kwam veel te weinig terecht. De SP.A kiest voor de stilstand en dagjespolitiek, niet voor het lange termijn perspectief. Wij kunnen dit niet langer aanvaarden. Wij willen niet ‘uitbollen’ en alles op zijn beloop laten. 

Dit kwam opnieuw tot uiting in de totstandkoming van de begroting voor 2015 die door de bevoegde schepen werd voorgesteld. We hebben vorig jaar een moeilijke maar noodzakelijke besparingsoefening gemaakt. De gecreëerde perceptie rond de begroting de afgelopen weken leek aan te geven dat dit harde werk onnodig was.  Met kortzichtigheid dreigen de volgende vier jaren, vier verloren jaren te worden voor Tienen.  

Wij willen niet blind zijn voor de economische omstandigheden. Uitgerekend in onze stad, door de aanwezige industrie, is dit pijnlijk voelbaar. De crisis is nog niet voorbij. Wij vinden dat de stad permanent op zoek moet gaan naar werkgelegenheid en opleidingen. Er moet werk gemaakt worden van een ècht gedragen en doordacht lokaal sociaal beleid.

 

Dit schepencollege is geen ploeg. Gebrek aan leiderschap, gebrek aan visie, gebrek aan inzet. 

We zitten op een kantelpunt. Tienen heeft alle troeven om vooruit te gaan, in tal van opzichten. Wij houden van deze stad en willen haar troeven duidelijker uitdragen. Tienen verdient beter.

 De CD&V-fractie wil onze stad op een transparante en dynamische manier besturen. We willen beter doen, meer ambitie tonen en duidelijke keuzes maken. De Tienenaar verdient een stadsbestuur dat verder werkt aan een ontwikkeling van de stad, vertrekkend vanuit een gedragen visie. 

Door het niet goedkeuren van deze begroting geven we een duidelijk signaal dat het anders kan en moet.

 

Vanaf morgen zoeken wij naar mensen die wèl vanuit zo een visie deze stad mee willen besturen. We kiezen hiermee niet voor de gemakkelijkste weg maar we zijn er als CD&V oprecht van overtuigd dat Tienen beter verdient.

 

 

De CD&V Fractie

Meer info? Katrien Partyka 0498/925705